collapse

* Prebaruvanje


* Posledni Postovi

DOBRO UTRO by NO CARRIER
[Yesterday at 08:32:57 PM]

The first post content
Eksperimentisanje sa ubiljenim akvarijumom pokazuje da rast zelenih, crnih (crvenih) algi i cijanobakterije, u ubiljenim akvarijumima gde je mogućnost da je fosfat ograničavajući faktor u rastu biljaka. Veruje se da, kada je svetlo, CO2, N, K, i ostali mikroelementi elementi prisutni u odnosu sa fosfatima dostupnim za rast biljaka, tako da odredjene vrste visokih biljaka imaju mogućnost da prestignu alge i cijanobakteriju u trci za fosfate iz vode i time izgladnjuju alge od ovih životnih elemenata. Dve studije slučaja predstavljaju dokaz za ovu hipotezu.

 UVOD:

Postoje nekoliko stvari koje frustriraju akvariste koji su zainteresovani da uzgajaju biljke, naravno to su alge. Pošto se potroši malo bogatstvo na rasvetu, aditive za podlogu, tečna djubriva i razne CO2 sisteme u pokušaju da se dobije dobar rast biljaka, akvaristi su obično nagradjeni ogromnim tepihom od algi. Biljke u  trci za osvetljenjem i hraljivim materijama, tvrdoglavo se ne predaju, algama koji teže da unište akvarijum koji je u suštini ograničen prostor.

U opisu akavarista koji je eksperimentisao sa različitim sredstvima sa kontorlu algi, uključujući i algicide, antibiotike za uništavanje cijanobakterije, fizičko uklanjanje i upoznavanje sa svim mogućim algojedima. Hranjenje je smanjeno, fotoperiod je smanjen i različite kombinacije medju djubrivima je smanjeno, dok se nije krenulo sa pokušajima i greškama i na teži način se došlo do rešenja.

U potrazi za rešenjem, akvarista je suočen sa totalnom odsutnošću o informacijama, kakvi su parametri u akvarijumu i kojim redom da spreče algu koja je već prisutna u akvarijumu i koja jos uvek pruža zadovoljavajuće uslove za povoljan rast biljaka. Ovde su date mnoge promenljive, koje uključuju svetlo, tj. jačina, dužina fotoperioda i spekatar svetla, CO2, mikroelementi, makroelementi, izmet riba, vrste biljaka i algi kao i njihova količina, hemizam vode i naravno temperatura vode. Nekada informacije koje postoje deluju kontradiktorno, u razvijanju cijanobakterije vezuje se povišeni nivo nitrita i nitrata, ali se ovo ipak dogadja u skroz iscikliranim akvarijumima, gde su i nitriti i nitrati nemerljivi.

Jedna od opcija koja je dostupna akvaristima sa dubokim džepom je da prati načine Dupla sistem, tj. sistem tešnih djubriva, tableta, preparata za obradu vode sa slavine, dodaci za podlogu, grejači podloge. Veličanstveni biljni akvarijumi su rutinski odradjeni ovim putem, ali ove komponente su mnogo skupe, sastojci se ne prikazuju na pakovanju i veoma malo je opisana veza izmedju biljaka i algi (ili kako treba “podesiti” za optimalne rezultate)

Kao i mnogi drugi, autori su pokučali da uzgajaju akvarijumske biljke, koristeci tipičnu akvarijumsku konfiguraciju i različita komercijalna djubriva i aditive za podlogu. Izfrustrirani svojom nemogućnošću da dobiju željene rezultate, čak i sastavljanje celokupne slike iz raznih literatura, počeli su sistematski da dodaju specifične sastojke u svoje akvarijume i dokumentovali svoje oglede. Iako, lokalizovanje algi nije bilo trenutno rešenje njihovih eksperimenata, primetili su da kada se akvarijumska voda jednom obezbedi na dnevnoj bazi sa mikroelementima i makroelementima K i N, ali ne fosfatima, ne samo da su biljke počele ekstremno da rastu, već su svi tipovi algi počele ubrzano da odumiru.

Ove studije slučaja su bile praćene diskusijom na dobijene rezultate, da bi se videlo u koliko hipoteza se javljala takva situacija. Ova hipoteza je moguća i laka za testiranje, tako da se nadaju da će i ostali akvaristi biti voljni da sprovedu kontrolisanu studiju u svom akvarijumu da bi ili podržali ili osporili datu hipotezu.

STUDIJA SLUCAJA #1
Početno stanje u Novembru 1993: Akavrijum 500L sa podnim i kanister filterima; 240W flouroscentna rasveta, 12 sati dnaevno, 15W UV sterilizator, 8cm debljina podloge, granulacuje 2mm, bez dodavanja CO2, bez dodavanja djubriva, oko 40 riba veličine od 3-12 cm. Temperatura vode 27C, pH 7.5 GH  100 ppm (oko 6GH), NO3-50mg/l, izmena vode nedeljno oko 25%, zasadjen preteno sa Hygrophila polysperma i Vallisneria gigantea, sa još nekoliko Echinodorusa, Cryptocoryne i druge.

Akvarijum je kupljen polovan kao kompletan i bio je u funkciji minimum 6 meseci. Mesec dana nakon premeštanja kod novog vlasnika, gust sloj zelenih algi se razvio na podlozi i na staklu. Rast biljaka je bio neprimetan, cak je i H. polysperma koja je imala male listove oko 3 cm se nije širila. Hygrophila difformis je zasadjen u akvarijumu i ostalo je bez donjih listova.

PROMENA: Dvadeset tableta terrapura je dodatu u podlogu i Sera tečno djubrivo je dodato direktno u akvarijum, tokom promene vode. Hydrocotyle leucocephala je dodata u akvarijum.
EFEKAT: Rast H. polyspreme, H. difformis i V. gigantea se popravilo, ali su se zelene alge počele javljaljati na pozadini. Razni Echinodorusi i Cryptocoryne su pokazali nedovoljan rast. H. leucocephala se brzo izdeformisala ostavljajući male delove koji rastu pri površini. Neke crne alge su primećene na listovima Anubias barteri var.nana i na listovima V.giganteae. Posle nekoliko meseci, javila se modro-zelena alga (cijanobakterija) koja je prekrila dno i neke biljke.


PROMENA: Eritoromicin sulfat je dodat u vodu tacno 3.2 mg/l
EFEKAT: Cijanobakterija se povukla na nekoliko nedelja, ali se kasnije ponovo vratila

PROMENA: Manje hrane (naročito zamrznuta živa hrana) je ponudjeno ribama i uvedena je upotreba DIY sistema za CO2 u akvarijumu.
EFEKAT: Cijanobakterija je ostala. Nitrati su bili nemerljivi. Biljke su primetno brže rasle. U zavisnosti od stanja kvasca u reaktoru, pH u akvarijumu je varirao od 6.8 do 7.5

PROMENA: SERA djubrivo je ukinuto, pod pretpostavkom da je poboljšava rast cijanobakterije. Djubrivo je zamenjeno kupovnim djubrovom koji sadrži gvoždje i mikroelemente. (1/8 kafene kašičice praška dnevno, ali je ubrzo povećano na ¼ kafene kašičice dnevno).
EFEKTI: Nitrati su skočili oko 20mg/l. Zelena alga je pocela da zamenjuje cijanobakteriju, na podlozi i biljkama. Tester za količinu gvozdja je davao prisustvo ovog elementa na oko 0.25mg/l. Rast biljka je bio ubrzan, ali listovi na H. polyspremi su postali savijeni i donji listovi su počeli da otpadaju. Ovo je bio indikator nedostatka kalijuma.

PROMENA: K2SO4 je dodat u akvarijum oko ¼ kasicice dnevno
.
EFEKAT: Ubrzo nakon toga, nivo nitrata je posato nemerljiv, dovodeći autora do zakljucka da je sada AZOT, jedan od ograničavajućih faktora za rast biljaka.

PROMENA: KNO3 je uvršten u listu djubriva i dodavan je u akvarijum u dnevnim dozama. Da bi su uprostilo doziranje, K2SO4 i KNO3 su bili su spojeni zajedno sa tečnim djubrivom. Mešavina je je podešena da nitrati ne predju 10mg/l kada se doda tečno djubrivo (oko12ml) i da zadrži količinu gvozdja 0.1 mg/l.

EFEKAT: U ovoj tački, rast H.polysperma, H.difformis i V.gigantea su zahtevali, bez izuzetka, nedeljno skraćivanje. Kasnije je ubačena sočivica u akvarijum i počela je da zatvara površinu. Cryptocoryne i Echinodorusi su puštali nove listove na nekoliko dana i stvarali su se novi pelceri. Alge svih vrsta su u kratkom roku spale na nivo, gde se moralo vršiti temeljno pregledanje, da bi se uočile. Echinodorus je imao neobično blede listove, uprkos dodavanju gvoždja. Sumnjalo se na nedostatak Magnezijuma.

PROMENA: Epsom soli su dodati u djubrivo.

EFEKAT: Za nekoliko dana, novi listovi Echinodorusa su pokazivali normalnu koloraciju.

PROMENA: Sistem sa kvascem je zamenjen sistemom sa konstantnim protokom (boca i manometri)

EFEKAT: Smanjene su oscilacije pH od 6.8 do 7.0

PROMENA: Posle nekoliko meseci, dok su biljke odlično rasle i alge stagnirale, dodato je  (Ca(H2PO4)2) radi eksperimenta (tačno 0.1mg/l fosfata)

EFEKAT: Sledećeg dana tačkasta zelena alga, se primetila na staklu i na listovima Echinodorusa, nakon 2 dana su bile prisutne i modrozelene alge, koje su rasle na nekim biljkama i na panjevima. Sočivica, je zahtevala dnevno izbacivanje iz akvarijuma. Nitrati su bili nemerljivi nekoliko dana od kada su bili ubačeni fosfati, ali su se vratili na 10mg/l nakon nedelju ili dve (tužno, nisu bili izmereni odmah nakon dodavanja fosfata). Dve nedelje od početka ekperimenta, cijanobakterija i zeleno tačkaste alge su se povukle, a sočivica je povratila normalan rast.


TRENUTNI STATUS: Rast biljaka je ostao odličan. Neki tragovi algi su ostali, ali u malim količinama i najviše zelene tačkaste alge.

STUDIJA SLUCAJA #2

Početno stanje, u maju 1994, 160L akvarijum, 12cm podloge, 3mm granulacije sa primesom 1.7kg Terralit na dnu oko 3cm. Kanister sa ugljem, 80W hladnog belog svetla , dodavanje CO2, veoma malo ribljeg izmeta (6 tetri). Tvrdoća vode je oko 120 ppm, pH oko 7.0, temperatrua oko 25 stepeni C, izmena vode oko 25% na svakih nekoliko dana.

Rast biljaka je usporen, mrke alge koje su se pojavile su ustvari bile forme cijanobakterije, koje su rasle na biljkama i na podlozi. Pokušaji da se izmenama vode i mehaničkim putem odstrane alge, nisu urodile plodom.

PROMENA: Djubrivo sa  kalijumom i gvozdjem  je dodato (0.9 mg/l K i 0.06 mg/l FeIII) pri izmenama vode. Riblji izmet se povećao dodavanjem još 23 ribe, 17 tetri i 6 otocinklusa. Hladno svetlo je zmenjeno cevima (neonkama) za rast biljaka.

EFEKAT: Nisu primecene promene

PROMENA: Dodavanje K/Fe je zaustavljeno i tablete za bolji rast biljaka (10-14-8) su dodate u podlogu, blizu korena biljaki. Ukupno 35g tableta je dodato u periodu od nekoliko nedelja.
EFEKAT: Neke promene u rastu biljaka su primecene. Jednoćelijske zelene alge su se proaktivirale i smanjili su vidljivost u vodi na oko 25cm. Česca izmena vode, imala je mali efetak na ovu algu.

PROMENA: Fritz Super Clarifier (Aktivni sastojci nepoznati) je dodato direktno u akvarijum.

EFEKAT: Jednoćelijske alge su bile uhvaćene u filteru i zamenjena je voda, da se ne bi poremetili parametri vode.
 
PROMENA: Dodaci mikroelemenata (kućna formulacija Fe, Mn, Cu, ZN, B, Mo i EDTA) sa kalijum sulfatom pri izmeni vode. Dozirano kada su dobijeni rezultati 0.1mg/l gvoždja i oko 1mg/l kalijuma u vodi za zamenu. Aktivni ugalj je izbačen iz filtera.

EFEKAT: Rast biljaka je poboljšan, ali se cijanobakterija pojavila i počela da se širi. Nitrati su bili nemerljivi.

PROMENA: Počelo je sa dodavanjem kalijum nitrata od 1-2 mg/l, jednom u 5 dana, povećavajući, da je to preraslo u dnevnu dozu. Kalijum sulfat, koji je ranije bio dodavan pri izmenama vode, sada je doziran kao kalijum nitrat i to oko 1-2mg/l. Kupovni elementi (Appendix A) su zamenjeni sa kućnom formulacijom magnezijum sulfat i dodavani do 0.25mg/l
EFEKAT: Primetno bolji rast biljaka, ali ostaci cijanobakterije su ponovo počeli sa razvojem preko biljaka i podloge. Zelene alge su se pojavljivale na osvetljenim delovima biljaka. Primećeno je da nitrati koji su dodati u vodu oko 1-2mg/l nisu bili merljivi dan ili dva kasnije.

PROMENA: Uznemiravanje podloge i pri zameni vode su obustavljene. Usisavanje podloge je prekinuto i zamene vode su se dodavale nežno. Posto je evidentno da podloga još uvek sadrzi fosfate, u formi nerastvorenih tableta i mislilo se da je najbolje da se podloga uznemirava što je manje moguće.

EFEKAT:Sve vrste algi su počele da se povlače. Više se nisu pojavljile na listovima brzorastućih biljaka i izgleda da su odumirale i otpadale sa starijih listova spororastućih biljaka.
 
PROMENA: Smanjenje tvrdoce na oko 60mg/l. Što je rezultiralo padom pH vrednosti na tacno 6.7 ( koji je i bio razlog spustanje tvrdoće) i privremeni skok koncentracije gvoždja u akvarijumu od početnih 0.2 mg/l do 2mg/l.
EFEKAT: Sve Cryptocoryne su izgubile po neki list. Alge su nastavljale sa povlačenjem.

TRENUTNI STATUS: Sve biljke u akvarijumu rastu dobro, uključujući i Cryptocoryne koje su izgubile neke listove. Neke biljke zahtevaju nedeljno šišanje, a površinske biljke su trebale biti proredjivane na nekoliko dana. Jedina alga koja stoji su ostaci cijanobakterije na podlozi i malo zelenih algi na osvetljenim delovima. Vallisneria gigantea, Cryptocoryne Balansae i Bacopi Caroliniana. Uznemiravanje podloge (zbog presadjivanja) dovelo je do manjeg rasta algi (zelena alga ako je nivo nitrata svega nekoliko mg/l) Izmena vode je smanjena na 25% svake 2 nedelje.

DISKUSIJA:

Posmatranje u studiji slučaja insistiraju sa sledećim hipotezama: Kada je svetlo, CO2, N,. K i svi mikroelementi i prateci elementi koji su prisutni u malo većoj količini od odnosa količine fosfata koji su dostupni za rast biljaka, odredjene visoke biljke u akvarijumu su u mogućnosti da pobede u trci alge i cijanobakteriju za fosfate u vodi, izgladnjujući ih od ovog životnog sastojka.

Zašto tačno, više biljke pobedjuju alge što se tiče fosfata, još nije jasno. Možda, zato što im koren daje neku prednost ili jednostavno im treba mnogo manje fosfata za rast. Niti je poznato koja je biljka odgovorna za smanjenje fosfata iz vode. Fosfati su ogranicavajući faktor za rast biljaka i algi u test akvarijumu koji nije dodavan ni kojem slucaju osim u slucaju riblje hrane, osim u namernom dodavanju da bi se videlo stanje i odmah zatim je krenuo nagli razvoj algi i sočivice. Pošto biljke rastu veoma dobro, one su evidentno dobile trku za dostupnim fosfatima.

Prema ovoj hipotezi, ako više biljke ne mogu da pokupe fosfate, zbog  nedostatka neke druge materije u vodi, alge ce poceti da se razvijaju. Tip algi zavisi od ostalih elemenata koji se nalaze u vodi. U test akvarijumu, nitrati su bili nemerljivi, ali je cijanobakterija pocela da dominira. Posumnjalo se da nedostatak azota pospešuje razvoj cijanobakterije, zato što imaju mogućnost da potroše azot iz atmosfere koji se rastvara u akvarijumskoj vodi. Kada su nitrati bili povišeni, zelena alga je dominirala. Crne alge su se nalazile u akvarijumu od 500L pre dodavanja CO2. Sumnja se da neke crne alge imaju mogućnost da koriste bikarbonate , davajuci sebi prednost u akvarijumu, narocito kod akvarijuma sa velikom tvrdoćom,  i visokim pH vrednostima.
 
PREPORUKE:

Biljke ne mogu da rastu bez fosfata. Kako biste imali ubiljen akvarijum, koji skoro da nema algi, slobodni fosfat u vodi, mora da bude smanjen. Sledeće preporuke vam mogu pomoći da postignete taj cilj:


Dovoljno svetla, CO2, K, N, mikroelementi moraju da se održavaju da bi dozvolilo biljkama da preuzmu dostupne fosfate. Autori ovog teskta preporučuju sledeće:

20-60 lumena/L  osvetljenje (oko 2-4W flouroscentne rasvete na galon tj. 3.785 L) 12 sati dnevno.
10-15 mg/l CO2
3-5 mg/l NO3
0.1    mg/l Fe
6.5-7.0 pH

Neki testovi ne mogu da otkriju stanje mikroelemenata ili kalijuma, ovi elementi se dodaju kao i neki merljivi sastojci. Dnevno doziranje je preporučljivo, zato što mogu sprečiti privremene nedostatke kao i pojavljivanje viška fosfata i sprečiti rast algi.

Sledeća procedura je poželjna za optimizaciju rasta biljaka i smanjenja algi:

1.    Podesiti osvetljenje i nivo CO2
2.    Dodavati djubrivo koje sadrži gvožde i prateće elemente (poželjno je da sadrže Mg) u akvarijum svaki dan, podešavajući količinu da dostignete željeni nivo gvoždja. Za smese koje ne sadrže Mg, dodavati Epsom soli u razmeri od 1.5-5.0 mg/l Mg do 1mg/l Fe
3.    Nedelju kasnije, nakon sto ste dostigli zeljeni nivo Fe, proveriti nivo nitrata. Ako su nitrati ispod 2mg/l produzite na tačku 4. ukoliko nisu, dodajte dovoljno K2SO4 u akvarijum svaki dan dok ne spustite nivo nitrata na sto manji nivo. Ukoliko nivo nitrata ne opada nesto nedostaje u vodi osim kalijuma i malo detektivskog posla će morati da se odradi da se vidi koji element fali. Dodavanje drugih elemenata će početi da utiče na smanjenje nitrata.
4.    Dodavati KNO3 u akvarijum svaki dan da bi imali oko 3-5mg/l nitrata u vodi. Jedan od autora se zadovoljavao i sa 10mg/l


Gajenje brzorastućih biljaka koje su efikasne da pokupe sastojke direktno iz vode. Ove biljke će brzo da izcrpe fosfate iz vode i time smanjiti ishranu algama. Površinske biljke (Lemna minor, Limnobium laevigatum), i biljke koje puštaju korenje, predlažu se sve vrste Hygrophila.

Obogaćena podloga je najverovatnije najbolji način da se dostave fosfati biljkama, ali moraju se preduzeti neki koraci da bi se smanjilo “curenje” fosfata u akvarijumsku vodu.

Tablete i ostala sredstva za obogaćivanje podloge, moraju se ubaciti duboko u podlogu i to biljkama koje se hrane putem korena . Izbegavati čišćenje podloge tj. truditi se, da se što manje uznemirava podloga.

Uvek će biti nekih pojava algi u akvarijumu, zato što je prosto nemoguće da se održi voda koja je bez fosfata. Količina preostalih algi ce biti mala, ali dobar odabir algara (otocinklusi, farlowele, ancitrusi, Crossocheilus siamensis, kao i Caridina japonica)…

Ne koristite fosfatne pufere za regulaciju pH, jer ovi puferi mogu da proizvedu fosfate i do 100mg/l i sasvim je sigurno da se mora desiti ogroman rast algi.
Algicide treba izbegavati, jer mogu da nanesu ozbiljnu štetu biljkama i mogu da budu nezdravi za ribu.
Odredjeni preparati za tretman vode nisu preporučljivi (Aquasafe, NovAqua) i treba ih izbegavati jer vezuju za sebe metale, uključujući i gvozdje, tako da kasnije nedostaje biljkama. Preparati koji samo odstranjuju hlor iz vode su mnogo bolji izbor, za tretiranje vode. Filtracija preko aktivnog uglja može ukloniti potrebne elemente iz vode. Sa redovnom izmenom vode i dobrim rastom biljaka, aktivni ugalj nije potreban i trebalo bi ga izbaciti iz filtera.

Autori teksta: Sears-Conlin
Mnogu korisen tekst.

Link

Author Topic: KONTROLA NA ALGITE VO TREVNAT AKVARIUM  (Read 1189 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline nenad66

  • SeaWolf
  • *******
  • Join Date: Dec 2008
  • Location: Rio- "pena"
  • Age: 56
  • Posts: 6244
  • Activity:
    0%
  • Karma: 226
KONTROLA NA ALGITE VO TREVNAT AKVARIUM
« on: January 28, 2009, 12:55:44 PM »
Eksperimentisanje sa ubiljenim akvarijumom pokazuje da rast zelenih, crnih (crvenih) algi i cijanobakterije, u ubiljenim akvarijumima gde je mogućnost da je fosfat ograničavajući faktor u rastu biljaka. Veruje se da, kada je svetlo, CO2, N, K, i ostali mikroelementi elementi prisutni u odnosu sa fosfatima dostupnim za rast biljaka, tako da odredjene vrste visokih biljaka imaju mogućnost da prestignu alge i cijanobakteriju u trci za fosfate iz vode i time izgladnjuju alge od ovih životnih elemenata. Dve studije slučaja predstavljaju dokaz za ovu hipotezu.

 UVOD:

Postoje nekoliko stvari koje frustriraju akvariste koji su zainteresovani da uzgajaju biljke, naravno to su alge. Pošto se potroši malo bogatstvo na rasvetu, aditive za podlogu, tečna djubriva i razne CO2 sisteme u pokušaju da se dobije dobar rast biljaka, akvaristi su obično nagradjeni ogromnim tepihom od algi. Biljke u  trci za osvetljenjem i hraljivim materijama, tvrdoglavo se ne predaju, algama koji teže da unište akvarijum koji je u suštini ograničen prostor.

U opisu akavarista koji je eksperimentisao sa različitim sredstvima sa kontorlu algi, uključujući i algicide, antibiotike za uništavanje cijanobakterije, fizičko uklanjanje i upoznavanje sa svim mogućim algojedima. Hranjenje je smanjeno, fotoperiod je smanjen i različite kombinacije medju djubrivima je smanjeno, dok se nije krenulo sa pokušajima i greškama i na teži način se došlo do rešenja.

U potrazi za rešenjem, akvarista je suočen sa totalnom odsutnošću o informacijama, kakvi su parametri u akvarijumu i kojim redom da spreče algu koja je već prisutna u akvarijumu i koja jos uvek pruža zadovoljavajuće uslove za povoljan rast biljaka. Ovde su date mnoge promenljive, koje uključuju svetlo, tj. jačina, dužina fotoperioda i spekatar svetla, CO2, mikroelementi, makroelementi, izmet riba, vrste biljaka i algi kao i njihova količina, hemizam vode i naravno temperatura vode. Nekada informacije koje postoje deluju kontradiktorno, u razvijanju cijanobakterije vezuje se povišeni nivo nitrita i nitrata, ali se ovo ipak dogadja u skroz iscikliranim akvarijumima, gde su i nitriti i nitrati nemerljivi.

Jedna od opcija koja je dostupna akvaristima sa dubokim džepom je da prati načine Dupla sistem, tj. sistem tešnih djubriva, tableta, preparata za obradu vode sa slavine, dodaci za podlogu, grejači podloge. Veličanstveni biljni akvarijumi su rutinski odradjeni ovim putem, ali ove komponente su mnogo skupe, sastojci se ne prikazuju na pakovanju i veoma malo je opisana veza izmedju biljaka i algi (ili kako treba “podesiti” za optimalne rezultate)

Kao i mnogi drugi, autori su pokučali da uzgajaju akvarijumske biljke, koristeci tipičnu akvarijumsku konfiguraciju i različita komercijalna djubriva i aditive za podlogu. Izfrustrirani svojom nemogućnošću da dobiju željene rezultate, čak i sastavljanje celokupne slike iz raznih literatura, počeli su sistematski da dodaju specifične sastojke u svoje akvarijume i dokumentovali svoje oglede. Iako, lokalizovanje algi nije bilo trenutno rešenje njihovih eksperimenata, primetili su da kada se akvarijumska voda jednom obezbedi na dnevnoj bazi sa mikroelementima i makroelementima K i N, ali ne fosfatima, ne samo da su biljke počele ekstremno da rastu, već su svi tipovi algi počele ubrzano da odumiru.

Ove studije slučaja su bile praćene diskusijom na dobijene rezultate, da bi se videlo u koliko hipoteza se javljala takva situacija. Ova hipoteza je moguća i laka za testiranje, tako da se nadaju da će i ostali akvaristi biti voljni da sprovedu kontrolisanu studiju u svom akvarijumu da bi ili podržali ili osporili datu hipotezu.

STUDIJA SLUCAJA #1
Početno stanje u Novembru 1993: Akavrijum 500L sa podnim i kanister filterima; 240W flouroscentna rasveta, 12 sati dnaevno, 15W UV sterilizator, 8cm debljina podloge, granulacuje 2mm, bez dodavanja CO2, bez dodavanja djubriva, oko 40 riba veličine od 3-12 cm. Temperatura vode 27C, pH 7.5 GH  100 ppm (oko 6GH), NO3-50mg/l, izmena vode nedeljno oko 25%, zasadjen preteno sa Hygrophila polysperma i Vallisneria gigantea, sa još nekoliko Echinodorusa, Cryptocoryne i druge.

Akvarijum je kupljen polovan kao kompletan i bio je u funkciji minimum 6 meseci. Mesec dana nakon premeštanja kod novog vlasnika, gust sloj zelenih algi se razvio na podlozi i na staklu. Rast biljaka je bio neprimetan, cak je i H. polysperma koja je imala male listove oko 3 cm se nije širila. Hygrophila difformis je zasadjen u akvarijumu i ostalo je bez donjih listova.

PROMENA: Dvadeset tableta terrapura je dodatu u podlogu i Sera tečno djubrivo je dodato direktno u akvarijum, tokom promene vode. Hydrocotyle leucocephala je dodata u akvarijum.
EFEKAT: Rast H. polyspreme, H. difformis i V. gigantea se popravilo, ali su se zelene alge počele javljaljati na pozadini. Razni Echinodorusi i Cryptocoryne su pokazali nedovoljan rast. H. leucocephala se brzo izdeformisala ostavljajući male delove koji rastu pri površini. Neke crne alge su primećene na listovima Anubias barteri var.nana i na listovima V.giganteae. Posle nekoliko meseci, javila se modro-zelena alga (cijanobakterija) koja je prekrila dno i neke biljke.


PROMENA: Eritoromicin sulfat je dodat u vodu tacno 3.2 mg/l
EFEKAT: Cijanobakterija se povukla na nekoliko nedelja, ali se kasnije ponovo vratila

PROMENA: Manje hrane (naročito zamrznuta živa hrana) je ponudjeno ribama i uvedena je upotreba DIY sistema za CO2 u akvarijumu.
EFEKAT: Cijanobakterija je ostala. Nitrati su bili nemerljivi. Biljke su primetno brže rasle. U zavisnosti od stanja kvasca u reaktoru, pH u akvarijumu je varirao od 6.8 do 7.5

PROMENA: SERA djubrivo je ukinuto, pod pretpostavkom da je poboljšava rast cijanobakterije. Djubrivo je zamenjeno kupovnim djubrovom koji sadrži gvoždje i mikroelemente. (1/8 kafene kašičice praška dnevno, ali je ubrzo povećano na ¼ kafene kašičice dnevno).
EFEKTI: Nitrati su skočili oko 20mg/l. Zelena alga je pocela da zamenjuje cijanobakteriju, na podlozi i biljkama. Tester za količinu gvozdja je davao prisustvo ovog elementa na oko 0.25mg/l. Rast biljka je bio ubrzan, ali listovi na H. polyspremi su postali savijeni i donji listovi su počeli da otpadaju. Ovo je bio indikator nedostatka kalijuma.

PROMENA: K2SO4 je dodat u akvarijum oko ¼ kasicice dnevno
.
EFEKAT: Ubrzo nakon toga, nivo nitrata je posato nemerljiv, dovodeći autora do zakljucka da je sada AZOT, jedan od ograničavajućih faktora za rast biljaka.

PROMENA: KNO3 je uvršten u listu djubriva i dodavan je u akvarijum u dnevnim dozama. Da bi su uprostilo doziranje, K2SO4 i KNO3 su bili su spojeni zajedno sa tečnim djubrivom. Mešavina je je podešena da nitrati ne predju 10mg/l kada se doda tečno djubrivo (oko12ml) i da zadrži količinu gvozdja 0.1 mg/l.

EFEKAT: U ovoj tački, rast H.polysperma, H.difformis i V.gigantea su zahtevali, bez izuzetka, nedeljno skraćivanje. Kasnije je ubačena sočivica u akvarijum i počela je da zatvara površinu. Cryptocoryne i Echinodorusi su puštali nove listove na nekoliko dana i stvarali su se novi pelceri. Alge svih vrsta su u kratkom roku spale na nivo, gde se moralo vršiti temeljno pregledanje, da bi se uočile. Echinodorus je imao neobično blede listove, uprkos dodavanju gvoždja. Sumnjalo se na nedostatak Magnezijuma.

PROMENA: Epsom soli su dodati u djubrivo.

EFEKAT: Za nekoliko dana, novi listovi Echinodorusa su pokazivali normalnu koloraciju.

PROMENA: Sistem sa kvascem je zamenjen sistemom sa konstantnim protokom (boca i manometri)

EFEKAT: Smanjene su oscilacije pH od 6.8 do 7.0

PROMENA: Posle nekoliko meseci, dok su biljke odlično rasle i alge stagnirale, dodato je  (Ca(H2PO4)2) radi eksperimenta (tačno 0.1mg/l fosfata)

EFEKAT: Sledećeg dana tačkasta zelena alga, se primetila na staklu i na listovima Echinodorusa, nakon 2 dana su bile prisutne i modrozelene alge, koje su rasle na nekim biljkama i na panjevima. Sočivica, je zahtevala dnevno izbacivanje iz akvarijuma. Nitrati su bili nemerljivi nekoliko dana od kada su bili ubačeni fosfati, ali su se vratili na 10mg/l nakon nedelju ili dve (tužno, nisu bili izmereni odmah nakon dodavanja fosfata). Dve nedelje od početka ekperimenta, cijanobakterija i zeleno tačkaste alge su se povukle, a sočivica je povratila normalan rast.


TRENUTNI STATUS: Rast biljaka je ostao odličan. Neki tragovi algi su ostali, ali u malim količinama i najviše zelene tačkaste alge.

STUDIJA SLUCAJA #2

Početno stanje, u maju 1994, 160L akvarijum, 12cm podloge, 3mm granulacije sa primesom 1.7kg Terralit na dnu oko 3cm. Kanister sa ugljem, 80W hladnog belog svetla , dodavanje CO2, veoma malo ribljeg izmeta (6 tetri). Tvrdoća vode je oko 120 ppm, pH oko 7.0, temperatrua oko 25 stepeni C, izmena vode oko 25% na svakih nekoliko dana.

Rast biljaka je usporen, mrke alge koje su se pojavile su ustvari bile forme cijanobakterije, koje su rasle na biljkama i na podlozi. Pokušaji da se izmenama vode i mehaničkim putem odstrane alge, nisu urodile plodom.

PROMENA: Djubrivo sa  kalijumom i gvozdjem  je dodato (0.9 mg/l K i 0.06 mg/l FeIII) pri izmenama vode. Riblji izmet se povećao dodavanjem još 23 ribe, 17 tetri i 6 otocinklusa. Hladno svetlo je zmenjeno cevima (neonkama) za rast biljaka.

EFEKAT: Nisu primecene promene

PROMENA: Dodavanje K/Fe je zaustavljeno i tablete za bolji rast biljaka (10-14-8) su dodate u podlogu, blizu korena biljaki. Ukupno 35g tableta je dodato u periodu od nekoliko nedelja.
EFEKAT: Neke promene u rastu biljaka su primecene. Jednoćelijske zelene alge su se proaktivirale i smanjili su vidljivost u vodi na oko 25cm. Česca izmena vode, imala je mali efetak na ovu algu.

PROMENA: Fritz Super Clarifier (Aktivni sastojci nepoznati) je dodato direktno u akvarijum.

EFEKAT: Jednoćelijske alge su bile uhvaćene u filteru i zamenjena je voda, da se ne bi poremetili parametri vode.
 
PROMENA: Dodaci mikroelemenata (kućna formulacija Fe, Mn, Cu, ZN, B, Mo i EDTA) sa kalijum sulfatom pri izmeni vode. Dozirano kada su dobijeni rezultati 0.1mg/l gvoždja i oko 1mg/l kalijuma u vodi za zamenu. Aktivni ugalj je izbačen iz filtera.

EFEKAT: Rast biljaka je poboljšan, ali se cijanobakterija pojavila i počela da se širi. Nitrati su bili nemerljivi.

PROMENA: Počelo je sa dodavanjem kalijum nitrata od 1-2 mg/l, jednom u 5 dana, povećavajući, da je to preraslo u dnevnu dozu. Kalijum sulfat, koji je ranije bio dodavan pri izmenama vode, sada je doziran kao kalijum nitrat i to oko 1-2mg/l. Kupovni elementi (Appendix A) su zamenjeni sa kućnom formulacijom magnezijum sulfat i dodavani do 0.25mg/l
EFEKAT: Primetno bolji rast biljaka, ali ostaci cijanobakterije su ponovo počeli sa razvojem preko biljaka i podloge. Zelene alge su se pojavljivale na osvetljenim delovima biljaka. Primećeno je da nitrati koji su dodati u vodu oko 1-2mg/l nisu bili merljivi dan ili dva kasnije.

PROMENA: Uznemiravanje podloge i pri zameni vode su obustavljene. Usisavanje podloge je prekinuto i zamene vode su se dodavale nežno. Posto je evidentno da podloga još uvek sadrzi fosfate, u formi nerastvorenih tableta i mislilo se da je najbolje da se podloga uznemirava što je manje moguće.

EFEKAT:Sve vrste algi su počele da se povlače. Više se nisu pojavljile na listovima brzorastućih biljaka i izgleda da su odumirale i otpadale sa starijih listova spororastućih biljaka.
 
PROMENA: Smanjenje tvrdoce na oko 60mg/l. Što je rezultiralo padom pH vrednosti na tacno 6.7 ( koji je i bio razlog spustanje tvrdoće) i privremeni skok koncentracije gvoždja u akvarijumu od početnih 0.2 mg/l do 2mg/l.
EFEKAT: Sve Cryptocoryne su izgubile po neki list. Alge su nastavljale sa povlačenjem.

TRENUTNI STATUS: Sve biljke u akvarijumu rastu dobro, uključujući i Cryptocoryne koje su izgubile neke listove. Neke biljke zahtevaju nedeljno šišanje, a površinske biljke su trebale biti proredjivane na nekoliko dana. Jedina alga koja stoji su ostaci cijanobakterije na podlozi i malo zelenih algi na osvetljenim delovima. Vallisneria gigantea, Cryptocoryne Balansae i Bacopi Caroliniana. Uznemiravanje podloge (zbog presadjivanja) dovelo je do manjeg rasta algi (zelena alga ako je nivo nitrata svega nekoliko mg/l) Izmena vode je smanjena na 25% svake 2 nedelje.

DISKUSIJA:

Posmatranje u studiji slučaja insistiraju sa sledećim hipotezama: Kada je svetlo, CO2, N,. K i svi mikroelementi i prateci elementi koji su prisutni u malo većoj količini od odnosa količine fosfata koji su dostupni za rast biljaka, odredjene visoke biljke u akvarijumu su u mogućnosti da pobede u trci alge i cijanobakteriju za fosfate u vodi, izgladnjujući ih od ovog životnog sastojka.

Zašto tačno, više biljke pobedjuju alge što se tiče fosfata, još nije jasno. Možda, zato što im koren daje neku prednost ili jednostavno im treba mnogo manje fosfata za rast. Niti je poznato koja je biljka odgovorna za smanjenje fosfata iz vode. Fosfati su ogranicavajući faktor za rast biljaka i algi u test akvarijumu koji nije dodavan ni kojem slucaju osim u slucaju riblje hrane, osim u namernom dodavanju da bi se videlo stanje i odmah zatim je krenuo nagli razvoj algi i sočivice. Pošto biljke rastu veoma dobro, one su evidentno dobile trku za dostupnim fosfatima.

Prema ovoj hipotezi, ako više biljke ne mogu da pokupe fosfate, zbog  nedostatka neke druge materije u vodi, alge ce poceti da se razvijaju. Tip algi zavisi od ostalih elemenata koji se nalaze u vodi. U test akvarijumu, nitrati su bili nemerljivi, ali je cijanobakterija pocela da dominira. Posumnjalo se da nedostatak azota pospešuje razvoj cijanobakterije, zato što imaju mogućnost da potroše azot iz atmosfere koji se rastvara u akvarijumskoj vodi. Kada su nitrati bili povišeni, zelena alga je dominirala. Crne alge su se nalazile u akvarijumu od 500L pre dodavanja CO2. Sumnja se da neke crne alge imaju mogućnost da koriste bikarbonate , davajuci sebi prednost u akvarijumu, narocito kod akvarijuma sa velikom tvrdoćom,  i visokim pH vrednostima.
 
PREPORUKE:

Biljke ne mogu da rastu bez fosfata. Kako biste imali ubiljen akvarijum, koji skoro da nema algi, slobodni fosfat u vodi, mora da bude smanjen. Sledeće preporuke vam mogu pomoći da postignete taj cilj:


Dovoljno svetla, CO2, K, N, mikroelementi moraju da se održavaju da bi dozvolilo biljkama da preuzmu dostupne fosfate. Autori ovog teskta preporučuju sledeće:

20-60 lumena/L  osvetljenje (oko 2-4W flouroscentne rasvete na galon tj. 3.785 L) 12 sati dnevno.
10-15 mg/l CO2
3-5 mg/l NO3
0.1    mg/l Fe
6.5-7.0 pH

Neki testovi ne mogu da otkriju stanje mikroelemenata ili kalijuma, ovi elementi se dodaju kao i neki merljivi sastojci. Dnevno doziranje je preporučljivo, zato što mogu sprečiti privremene nedostatke kao i pojavljivanje viška fosfata i sprečiti rast algi.

Sledeća procedura je poželjna za optimizaciju rasta biljaka i smanjenja algi:

1.    Podesiti osvetljenje i nivo CO2
2.    Dodavati djubrivo koje sadrži gvožde i prateće elemente (poželjno je da sadrže Mg) u akvarijum svaki dan, podešavajući količinu da dostignete željeni nivo gvoždja. Za smese koje ne sadrže Mg, dodavati Epsom soli u razmeri od 1.5-5.0 mg/l Mg do 1mg/l Fe
3.    Nedelju kasnije, nakon sto ste dostigli zeljeni nivo Fe, proveriti nivo nitrata. Ako su nitrati ispod 2mg/l produzite na tačku 4. ukoliko nisu, dodajte dovoljno K2SO4 u akvarijum svaki dan dok ne spustite nivo nitrata na sto manji nivo. Ukoliko nivo nitrata ne opada nesto nedostaje u vodi osim kalijuma i malo detektivskog posla će morati da se odradi da se vidi koji element fali. Dodavanje drugih elemenata će početi da utiče na smanjenje nitrata.
4.    Dodavati KNO3 u akvarijum svaki dan da bi imali oko 3-5mg/l nitrata u vodi. Jedan od autora se zadovoljavao i sa 10mg/l


Gajenje brzorastućih biljaka koje su efikasne da pokupe sastojke direktno iz vode. Ove biljke će brzo da izcrpe fosfate iz vode i time smanjiti ishranu algama. Površinske biljke (Lemna minor, Limnobium laevigatum), i biljke koje puštaju korenje, predlažu se sve vrste Hygrophila.

Obogaćena podloga je najverovatnije najbolji način da se dostave fosfati biljkama, ali moraju se preduzeti neki koraci da bi se smanjilo “curenje” fosfata u akvarijumsku vodu.

Tablete i ostala sredstva za obogaćivanje podloge, moraju se ubaciti duboko u podlogu i to biljkama koje se hrane putem korena . Izbegavati čišćenje podloge tj. truditi se, da se što manje uznemirava podloga.

Uvek će biti nekih pojava algi u akvarijumu, zato što je prosto nemoguće da se održi voda koja je bez fosfata. Količina preostalih algi ce biti mala, ali dobar odabir algara (otocinklusi, farlowele, ancitrusi, Crossocheilus siamensis, kao i Caridina japonica)…

Ne koristite fosfatne pufere za regulaciju pH, jer ovi puferi mogu da proizvedu fosfate i do 100mg/l i sasvim je sigurno da se mora desiti ogroman rast algi.
Algicide treba izbegavati, jer mogu da nanesu ozbiljnu štetu biljkama i mogu da budu nezdravi za ribu.
Odredjeni preparati za tretman vode nisu preporučljivi (Aquasafe, NovAqua) i treba ih izbegavati jer vezuju za sebe metale, uključujući i gvozdje, tako da kasnije nedostaje biljkama. Preparati koji samo odstranjuju hlor iz vode su mnogo bolji izbor, za tretiranje vode. Filtracija preko aktivnog uglja može ukloniti potrebne elemente iz vode. Sa redovnom izmenom vode i dobrim rastom biljaka, aktivni ugalj nije potreban i trebalo bi ga izbaciti iz filtera.

Autori teksta: Sears-Conlin
Mnogu korisen tekst.
« Last Edit: January 28, 2009, 12:58:13 PM by nenad66 »
se ke bide samo na cosiot brada nema da mu nikne

Tags:
 

MCI(Method of Controlled Imbalances) metod za kontrola na alga

Started by vsutarov

Replies: 16
Views: 2610
Last post January 30, 2017, 10:04:24 AM
by p
Users Online Users Online (30)
Members Google
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal